Warden of Perfection

2021.12.05 11:28 ShadowNCS Warden of Perfection

Warden of Perfection submitted by ShadowNCS to Hololive [link] [comments]


2021.12.05 11:28 Jimfromoregon77 Joey merlino, write in candidate for district attorney

Why not? At least he isn’t pretending to be some honest guy. Plus, people in the bars loved my Joey Merlino t shirt last night.
submitted by Jimfromoregon77 to philadelphia [link] [comments]


2021.12.05 11:28 Glittering_Ad_1396 [f18] I get nervous sharing pics online but i'm curious what people think?

[f18] I get nervous sharing pics online but i'm curious what people think? submitted by Glittering_Ad_1396 to amihot [link] [comments]


2021.12.05 11:28 maxr092 Huge sea predator

Huge sea predator submitted by maxr092 to NMS_Zoology [link] [comments]


2021.12.05 11:28 maverikv Why isn't Sony porting more games?

The "hold games exclusive to drive console sales" strategy has always been dubious to me. Anyone holding out on buying a console because they game on PC desperate enough to buy a console for an exclusive is still going to buy the rest of their games on PC.
But right now you can't even get a PS5 of you want to. Port your exclusive back catalogs like the entire uncharted series. Port spider man. Get people hooked on the series and then go back to exclusive for the next game when the hardware shortages end.
submitted by maverikv to pcgaming [link] [comments]


2021.12.05 11:28 rustymcruss Tracking runs, speed, etc on app

submitted by rustymcruss to Ikonpass [link] [comments]


2021.12.05 11:28 DdDmemeStuff An unexpected guest

An unexpected guest submitted by DdDmemeStuff to TurkishCats [link] [comments]


2021.12.05 11:28 New_Win6793 Christmas dog CHRISTMAS DOGGO

submitted by New_Win6793 to christmas [link] [comments]


2021.12.05 11:28 Shhhhninja Action House is rigged change my mind lol can't snipe an SVJ

Action House is rigged change my mind lol can't snipe an SVJ submitted by Shhhhninja to ForzaHorizon [link] [comments]


2021.12.05 11:28 Marckosservedyou_2 Meme di Marko #91

Meme di Marko #91 submitted by Marckosservedyou_2 to Petrusss97meme [link] [comments]


2021.12.05 11:28 YOW-Weather-Records 🥉Today is Calgary's first -13°C of the season, which is the 3rd-latest on record. Typical first is November 5. Record earliest is Sep 24, 1926; latest Dec 22, 1943.

🥉Today is Calgary's first -13°C of the season, which is the 3rd-latest on record. Typical first is November 5. Record earliest is Sep 24, 1926; latest Dec 22, 1943. submitted by YOW-Weather-Records to CalgaryWxRecords [link] [comments]


2021.12.05 11:28 CreatorAmy Xingqiu (Genshin Impact)

Xingqiu (Genshin Impact)
https://preview.redd.it/ug71r8wzhq381.png?width=554&format=png&auto=webp&s=923a3b9cdfbf3f83160d48a6213fc91da25cf771
submitted by CreatorAmy to Padoru [link] [comments]


2021.12.05 11:28 CsllM [GTM] Embezzlement

[GTM] Embezzlement submitted by CsllM to GuessTheMovie [link] [comments]


2021.12.05 11:28 Tkiss1b24 I had a dream Ted Lasso became our coach,

And then I woke up
submitted by Tkiss1b24 to Everton [link] [comments]


2021.12.05 11:28 AceScarfGamerYT Gundam X Sariel (Not finished lmao)

Gundam X Sariel (Not finished lmao) submitted by AceScarfGamerYT to freedomisgunpla [link] [comments]


2021.12.05 11:28 toomuchansh If you could listen to just 2 songs for the rest of your life what will they be?

submitted by toomuchansh to AskReddit [link] [comments]


2021.12.05 11:28 Iron_Alchemist_ My Sharmeela coloring

My Sharmeela coloring submitted by Iron_Alchemist_ to RamiaYana [link] [comments]


2021.12.05 11:28 dav8128 "The Weeping Woman" Creepypasta

submitted by dav8128 to GetMoreViewsYT [link] [comments]


2021.12.05 11:28 LibeerCZ Veigar drawn by AI (Dream AI)

Veigar drawn by AI (Dream AI) submitted by LibeerCZ to VeigarMains [link] [comments]


2021.12.05 11:28 NubaMountains Would you guys be willing to go over a text I wrote for a presentation I'm going to give on Matthias Corvinus and John Hunyadi?

Hey guys. I'm learning Hungarian, and I have to give a presentation on John Hunyadi and Matthias Corvinus. My Hungarian is not great, but this is the text I've written. I've got to memorize it (God help me), but I just want to make sure that substantively and grammatically it's pretty much alright. Would anyone be willing to offer me some criticism or feedback? I'd be very grateful.
Here is the text.

HUNYADI JÁNOS
Hunyadi János nem király, hanem magyar katonai és politikai vezető Közép- és Délkelet-Európában a 15. században. Az oszmánok elleni hadjáratairól ismert, és fia, I. Mátyás magyar király végül király lett. A származását rosszul ismerik. Az etnikai hovatartozása a mai napig nem ismert. A legvalószínűbb az, hogy oláh volt, de az is lehet, hogy szláv volt, sőt az is van, hogy elrománosodott kun származású. Eredetéről is legendák keringenek. Például Hunyadi János Zsigmond király törvénytelen fia volt egy Erzsébet nevű nővel, aki a Hunyad megyei morzsinai "gazdag bojár" lánya volt. Egy másik történet egy névtelen görög nőről szólt, aki rokonságban állt a bizánci császárokkal.
De valószínűleg az apját Voyknak hívták. A család 1409. október 18-án Zsigmond magyar királytól kapta meg a birtokát. Zsigmond Voyknak és négy rokonának adományozta Hunyad várát. Erről a kastélyról kapta Hunyadi János nevét. A dokumentum szerint Voyk apját „Serbe”-nek hívták, de a család eredetéről nem árultak el többet. Még a születési éve sem ismert. A mi céljainkra, tegyük fel, hogy 1400 körül született.
KONTEXTUS
1399-ben az első koszovói csata oszmán győzelemmel végződött. A szerbek vereséget szenvedtek, Magyarország sebezhető. Az Oszmán Birodalom gyorsan erősödött, és meghódította Szerbiát és Bulgáriát. De ebben az időben Magyarország is hatalmas volt. Angevin uralkodói alatt aranykorban volt.
Luxembergi Zsigmond királynak azonban sok problémája volt, amelyeket meg kellett oldania, és nem volt igazán nagy király. Az akindzsiknak és aszaboknak nevezett, irreguláris, fizetés nélküli katonákból álló kis oszmán csapatok rendszeresen megtámadták Magyarországra.
Lerombolnák a farmokat, nőket erőszakolnának meg, gyerekeket rabolnának el, és zsákmányt lopnának. Fizetetlenek voltak, mert a keresetük rablás volt. Gyorsak voltak és szervezetlenek. Ez volt a probléma. Megrohanják Magyarországot, Zsigmond pedig sereget szervez. Mire készen lett, az akindzsik és aszabok már elment.
Tehát Zsigmondnak mindig készen kell állnia a támadásra. Ez drága volt. Ezenkívül az oláhok rossz szövetségesek voltak. Olykor szövetkeztek az oszmánokkal és pénzért portyáztak Magyarországra. És ebben az kontextusban kezdte felemelkedését Hunyadi János.
HUNYADI EMELKEDÉSE
Szerbia eleste után új király született, akit Albert királynak hívtak. Hunyadi Jánost Severin bánjává tette, ami őt magas nemességre emelte. Nehéz volt uralkodni ezen a helyen, de Hunyadi János sikeres volt. Albert király halála után nem hagyott férfi örököst. De elhagyott egy terhes feleséget.
A magyar nemesek a lengyel királyt választották élükre, de ekkor megszületett Albert fia. Így hát harc folyt arról, hogy ki legyen a király. Sajnos mindkét királyt Lászlónak hívják. Nagyon zavaró.
Magyarországon polgárháború van. Hunyadi a lengyel királyt támogatja, ez teszi őt népszerűvé nála. Hunyadi jó hadvezér, több csatát is megnyer a lengyel királynak. Ettől válik népszerűvé és hatalmassá, a déli határvidék kapitányává, erdélyi vajdává teszik, és sok földet kap.
Hunyadi megtámadja az oszmánokat Szerbiában. Amikor az oszmánok ellentámadásba lendülnek, sikeresen legyőzi őket. Ezután bevonul Valachiába, eltávolítja II. Vladot a hatalomból, és beiktat egy magyarbarát uralkodót.
Amikor az oszmánok visszatérnek Havasalföldre, ismét legyőzi őket, majd behatol az oszmán Bulgáriába és Szerbiába, és újra támad.
Hunyadi ma már nemzetközi sztár, és nagyon népszerű. Ezt követően Athleta Christinek hívják. A pápa keresztes hadjáratra hív, így kezdődik a következő fejezet.
Hosszú menetelés
Hunyadi hadjáratot vezet az oszmán Szerbiába, és elfoglalja Nist. Elpusztít egy oszmán hadsereget, majd megtámadja Szófiát. Hunyadi csata után télre visszatér Magyarországra. Ez nem sok eredményt hozott, de bebizonyította, hogy Hunyadi felsőbbrendű katonai vezető.
Ezt követően a keresztes hadjárat hivatalos, Hunyadi vezetésével számos ország csatlakozik, köztük Lengyelország, Raguza, Velence, Burgundia. Szkanderbeg is Hunyadi ihletésére lázadásba kezdett Albániában. Murád azonban magyarokkal és szerbekkel kötött alkut. Visszaadta Brankovicsnak a földjét, és ezek után nem volt jó szövetségese a magyaroknak. A magyarok is elfogadják a békeszerződést, de titokban támadni szándékoznak.
Ha támadnak, az katasztrófa. A várnai csata a király halálával végződött, és nem kaptak támogatást szövetségeseiktől. Hunyadi megszökött. Szökés közben azonban az oláhok elfogják, de miután kifizette, elengedik.
Hunyadit nem okolják a veszteségért. A király csatába szállt, mert dicsőséget akart. A király halála után Hunyadit az egész ország kormányzójává választják. Gyakorlatilag király, de facto, de nem hivatalosan.
Második keresztes hadjáratot terveztek. Amikor azonban beléptek Szerbiába és megküzdöttek az oszmánokkal a koszovói csatában, ismét veszítettek. A magyarok vereséget szenvedtek. Amikor Hunyadi Szerbián át menekült, ismét elfogták, és fizetnie kellett a szerbeknek, hogy kiszabaduljanak.
Konstantinápoly 1453-as eleste és a Nándorfehérvári diadal
Nem sokkal ezután II. Mehmet oszmán szultán elfoglalja Konstantinápolyt és kikiáltja az új Rómát. Ezek után a pápa meghirdet egy másik keresztes hadjáratot.
Először Mehmet elfoglalja Szerbia nagy részét, majd Hunyadi megtámadja az oszmánokat Szerbiában és Bulgáriában. De a fő küzdelem Belgrádban lesz.
Nagyon szoros csata volt, de Hunyadinak sikerült nyernie, annak ellenére, hogy az oszmán hadsereg nagyobb volt. A pápa kijelentette, hogy minden nap délben megszólalnak a templomok harangjai Hunyadi győzelme tiszteletére. Nem sokkal e győzelem után azonban Hunyadi betegségben, pestisben hal meg.
  1. augusztus 11-én halt meg Zimonyban.
I. Mátyás magyar király / Corvin Mátyás
De a Hunyadi-ház története nem ért véget Jánossal. Hunyadi János egy Szilágyi Erzsébet nevű nemesasszonyt vett feleségül. Erzsébet Szilágyi László és Bellyéni Katalin lánya volt, akik a 15. századi két befolyásos, Zsigmond magyar királyhoz hűséges magyar család tagjai voltak. Hunyadi Jánosnak két gyermeke született, László és Mátyás.
Bátyját kivégezték, de később 1458. január 20-án Mátyást királlyá választották. A Magyar Királyság történetében először fordult elő, hogy dinasztikus felmenőkkel és rokonsággal nem rendelkező nemesi tag ült a királyi trónra.
ALAPINFORMÁCIÓ
Sokkal többet tudunk Mátyásról, mint Hunyadi Jánosról. 1443. február 23-án született Kolozsváron, a Magyar Királyságban (ma Cluj-Napoca, Románia).
  1. április 6-án halt meg (47 évesen), Bécsben, Ausztriában. Tudjuk a szülei nevét.
Hunyadi János és felesége, Szilágyi Erzsébet második fia volt. Nagyon jól képzett, és életre szóló tudásszeretete volt.
Mátyás gyermekkorában sok nyelvet tanult, és klasszikus irodalmat, különösen katonai értekezéseket olvasott. Azt mondták, hogy „Európa minden nyelvén jártas volt”, a török és a görög kivételével. Bár ez igaz volt, kétségtelen, hogy Mátyás beszélt magyarul, latinul, olaszul, lengyelül, csehül és németül.
Hunyadi János 1456. augusztus 11-én halt meg, kevesebb mint három héttel az oszmánok felett aratott legnagyobb belgrádi győzelme után. János idősebb fia – Mátyás testvére – László lett a családfő.
Hunyadi János halála után a család már nem volt fontos pozícióban. Ez nem tetszett nekik, ezért találkoztak László királlyal és celjei Ulrichkal, ahol meggyilkolták Celjei Ulrichot, és kényszerítették László királyt, hogy ígérje meg, nem állnak bosszút a Hunyadi családon.
Azonban nyilvánvalóan megtette. Mátyás testvérét, Lászlót kivégezték. Matyas kénytelen volt Prágába menekülni.
Mátyást egy kis budai házban tartották fogságban. Édesanyja és testvére, Szilágyi Mihály lázadást indítottak a király ellen.
László király 1457 közepén Bécsbe, majd szeptemberben Bécsből Prágába menekült, és magával vitte Mátyást. A polgárháború egészen az ifjú király 1457. november 23-án bekövetkezett hirtelen haláláig tartott.
László király 1457-ben gyermektelenül halt meg. A magyar országgyűlést 1458 januárjában hívták össze Pestre, hogy új királyt válasszanak. III. Calixtus pápa, mivel szerette Hunyadi Jánost, Mátyást támogatta. Mátyás királlyá választása volt az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük az hosszú polgárháborút.
Korai uralkodás
Mátyás megválasztása volt az első alkalom, hogy Magyarországon a nemesség tagja lépett a királyi trónra. Technikailag nem koronázták meg, mert a Magyarország Szent Korona csaknem két évtizede III. Frigyes római római császár birtokában volt.
Nagybátyja, Szilágyi Mihály eleinte régens volt, de hamarosan Mátyás egyedül irányította az országot. Amíg a nagybátyja kint volt a fővárosból, Mátyás nélküle diétát tartott. A nagybátyja mérges volt, és szinte lázadás támadt.
De végül a nagybátyja megadta magát, és bebörtönözték. Ezzel azonban még nem volt vége. III. Frigyes római császár megpróbálta elfoglalni a magyar trónt, és a nemesek egy része támogatta, különösen Újlaki Miklós.
Két évig voltak harcok. Pius pápa felajánlotta, hogy közvetíti a békeszerződést a császár és Mátyás között. A csehországi Poděbrady György is felajánlotta segítségét. A császár és Mátyás képviselői 1460-ban fegyverszünetet kötöttek. Mátyás és Frigyes császár követei később 1462. április 3-án békeszerződést kötöttek.
A megállapodás értelmében a császár 80.000 aranyflóra fejében visszaadta Magyarország Szent Koronáját, de megerősítették Mátyással együtt a magyar király cím használati jogát. A békeszerződés értelmében a császár örökbe fogadta Mátyást, amely feljogosította őt „fia” utódjára, ha Mátyás törvényes örökös nélkül hal meg.
KORONÁZÁSI ÉS KATONAI VEZETŐ
A nehéz kezdet után Mátyás komolyan uralkodni kezdett. Mátyás hivatásos hadsereget kezdett szervezni, amely a következő évtizedekben „Fekete Hadsereg” néven vált ismertté. II. Mehmed oszmán szultán 1462 elején megszállta Havasalföldet. Segítséget kértek Mátyástól. Ezzel egy időben az oszmánok meghódították Boszniát.
Mátyás csak azután fogadott el támadó külpolitikát, hogy a Frigyes császárral kötött béke feltételeit 1463. július 19-én Bécsben ratifikálták.
Csapatait Boszniába vezette, és meghódította Jajcát és annak északi részein más erődöket. A meghódított régiók új védelmi tartományokká, Jajce és Srebrenik bánságba szerveződtek.
Körülbelül ugyanebben az időben halt meg első felesége, Katalin királyné 1464 elején. Nem sokkal ezután végre megtörtént a koronázása.
A szertartást 1464. március 29-én hajtották végre; Szécsi Dénes esztergomi érsek ünnepélyesen helyezte Mátyás fejére a Szent Koronát Székesfehérváron. Mátyás uralkodásának törvényessége a továbbiakban nem kérdőjelezhető meg.
Konfliktus az oszmánokkal
II. Mehmed szultán visszatért Boszniába, és 1464 júliusában ostrom alá vette Jajcát.
Mátyás megkezdte csapatainak összegyűjtését a Száva folyó mentén, így a szultán augusztus 24-én az ostrom felemelésére kényszerítette.
Mátyás és serege átkelt a folyón, és elfoglalta Srebrnicát.
Zvornikot is ostrom alá vette, de a nagy oszmán hadsereg érkezése miatt Magyarországra vonult vissza.
A következő évben Mátyás arra kényszerítette Stefan Vukčićot, aki Makarska Krajinát a Velencei Köztársasághoz helyezte át, hogy magyar helyőrségeket hozzon létre a Neretva folyó menti erődítményeiben.
Tehetséges katonai vezető volt tehát, mint az apja.
Mátyás összehívta az országgyűlést, hogy előkészítse az oszmánellenes hadjáratot 1466-ban. Támogatást kapott II. Pál pápától.
Mátyás azonban belátta, hogy a keresztény hatalmaktól érdemi segítség nem várható, és feladta oszmánellenes külpolitikáját.
Oszmán területre nem szállt be, és az oszmánok sem törtek be nagyobb mértékben Magyarországra.
Háború a cseh korona földjéért (Is that how to say War for the Lands of the Bohemian Crown?)
Mátyás egykori sógora, Poděbrady Viktor 1468 elején megszállta Ausztriát.
Frigyes császár támogatásért fordult Mátyáshoz, utalva annak lehetőségére, hogy Mátyást a rómaiak királyává választják – ez az első lépés a császári trón felé.
Mátyás március 31-én hadat üzent Viktor apjának, György cseh királynak. Elmondta, hogy a cseh katolikus uraknak is segíteni akar a pápa által kiközösített "eretnek uralkodójukkal" szemben.
Mátyás kiűzte Ausztriából a cseh csapatokat, és betört Morvaországba és Sziléziába.
Aktívan részt vett a harcokban; 1468 májusában Třebíč ostrománál megsérült, és Chrudimnál fogságba esett, miközben 1469 februárjában álruhában kémkedett az ellenséges táborból.
Utóbbi alkalommal szabadon engedték, mert elhitette gyámjaival, hogy egy helyi cseh vőlegény.
Ez egy nagyon bonyolult konfliktus volt. Mátyásnak nagyon nehéz volt megvívnia ezt a háborút, mert bonyolult kapcsolatai voltak szomszédaival, különösen III. Frigyessel, akiknek mind más volt a prioritása. Nehézségei voltak hazájában a nemesekkel is. Nehéz volt pénzt gyűjtenie, sokan ellenezték a háborút.
Míg Mátyás ezzel a konfliktussal volt elfoglalva, az oszmánok folytatták a támadást Dél-Magyarországban és Boszniában. A Nertva folyó mentén magyar erődöket ostromoltak. Ali Mihaloğlu bég, Smederevói bég kifosztotta Magyarország keleti részeit, elpusztította Váradot, és 1474 januárjában 16 000 foglyot ejtett magával.
Az oszmánok 1474 végén megszállták Havasalföldet és Moldvát.
Míg Mátyás 1476-ban Sabacnál hadjáratot indított a törökök ellen, Johann Beckensloer érsek ismeretlen okokból elhagyta Magyarországot, és 1476 elején magával vitte az Esztergomi Szentszék kincstárát.
Bécsbe menekült, és felajánlotta pénzét a császárnak. Mátyás azzal vádolta a császárt, hogy ellene uszította az érseket.
Ez egy nagyon bonyolult időszak volt.
Ugyancsak ez idő alatt érkezett Magyarországra Mátyás menyasszonya, Nápolyi Beatrice, 1476 végén.
Osztrák-magyar háború (1485)
Anélkül, hogy belemennénk a részletekbe, mert ez egy bonyolult történet, III. Frigyes és Corvin Mátyás között zajló konfliktus következménye volt.
A háború általában sikeres volt Mátyás számára, de ez volt a megkoronázása. Matyas elfoglalta az összes erődöt Ausztria körül. Hosszú és nehéz ostrom volt, de sikerült elfoglalnia a várost.
A hadjárat végén Magyarország uralta egész Felső-Ausztriát is, amely egészen haláláig, 1490-ig az irányítása alatt maradt. Magyarország a történelem legnagyobb méretét érte el.
PÁRTFOGÁS (Patronage?)
Mátyás volt az első nem olasz uralkodó, aki a reneszánsz stílus elterjedését hirdette birodalmában.
Nápolyi Beatrice-szel kötött házassága megerősítette a korabeli olasz művészet és tudományosság befolyását, és az ő uralkodása alatt lett Magyarország az első olyan ország Olaszországon kívül, amely felkarolta a reneszánszt. A reneszánsz stílusú épületek és alkotások Olaszországon kívül legkorábban Magyarországon jelentek meg.
Mátyás filozófus-király akart lenni, aki egyesíti magában a bölcsességet és az erőt. 1465-ben megalapította az egyetemet Pressburgban (ma Bratislava).
Bibliotheca Corviniana
Mátyás bibliofil volt, lelkes könyvgyűjtő. Hatalmas gyűjteménye volt. Bár könyveinek pontos száma nem ismert, Bibliotheca Corviniana Európa egyik legnagyobb könyvgyűjteménye volt, amikor meghalt. Mátyás, a kor egyik leghatalmasabb uralkodója, mintegy 1460-tól kezdte gyűjteni a könyveket. A király halálakor, 1490-ben a könyvtár mintegy 3000 kódexből vagy „Corvinából” állt.
A kódexek a 16. századi török hódítás után Isztambulba kerültek. Csak mintegy 216 Corvina maradt fenn, amelyeket ma több magyarországi és európai könyvtár őrzött
HALÁL ÉS ÖSSZEFOGLALÁS
Mátyás későbbi életében rossz egészségnek örvendett. Mátyás, aki köszvényben szenvedett, nem tudott járni, 1489 márciusa után hordták.
Mátyás egy nap Bécsben volt, bár aznap reggel olyan rosszul érezte magát, hogy nem tudott reggelizni. Dél körül megkóstolt egy fügét, ami rohadtnak bizonyult, és nagyon izgatott lett, és hirtelen elgyengült. Mátyás kétnapi szenvedés után április 6-án reggel meghalt.
Mátyás „európai nagyhatalmat” irányított uralkodása végén. Uralkodásának nagy részét a Habsburg-dinasztia követeléseinek leküzdésével és a több évtizedes feudális anarchia utáni magyar állam rekonstrukciójával töltötte.
Adót emelt, korszerűsítette a hadsereget, kodifikálta a magyar jogot. Mátyás a törökök elleni harcot követően Magyarország déli határán védelmi rendszert szervezett ellenük.
Boszniát megszerezte (1463), de elvesztette a Lengyelországgal vívott harcot Csehországért. Frigyes császár sokáig riválisa volt, elfoglalta Bécset és más Habsburg-vidékeket, de halála után hódításai elvesztek.
Nem hagyott örököst, és vele a Hunyadi-dinasztia is véget ért.
I would be immensely grateful for any help. This presentation will be on Thursday 😅
submitted by NubaMountains to hungarian [link] [comments]


2021.12.05 11:28 Old-Base-6686 Quick question...

Am I the only one who had to Google 'pegging'? I had never heard that expression before! Lol
submitted by Old-Base-6686 to belowdeck [link] [comments]


2021.12.05 11:28 EscoCzar Will my prior arrests keep me from landing a job with my desired agency?

I was a troubled kid with a checkered past. I was Subpoenaed back in 2011 @ 17, slapped with Dealing in Stolen Property and Grand Theft. Two Felonies, woah. Luckily, I was a Juvenile and the charges were dropped upon successful completion of a diversion program.
In 2013, I was @ house party and attempted to bolt when cops arrived. I ended up being caught and charged with Misdemeanor Resisting Arrest w/o Violence for that one. They took me down to the station and I spent a night in jail before bonding out. I eventually pled No Contest and Adjudication was Withheld.
In 2015, I was charged with Possession of Marijuana under 20, a Misdemeanor. I won't go into specifics but the owner of the bag wouldn't take responsibility for it, so we were both charged. This charge was eventually dropped.
I have 2 traffic tickets back in 2015 lol! Since 2015, I've managed to stay out of trouble. My sister works @ the agency I will be applying to, not that I am looking for her help during hiring.
Will these charges bar me from hiring? I applied for dispatch @ this very agency back in 2015, prior to being arrested for Poss of Marijuana. I scored well on the Criticall and Typing Test + being bilingual was a plus. I got a call back that they wanted to move forward with an Oral Board Interview! Though, I was vastly immature and actively smoking weed throughout this application process so I declined.

I am ready now. I just hope my past does not hinder my consideration.
submitted by EscoCzar to 911dispatchers [link] [comments]


2021.12.05 11:28 ErosDarlingAlt Use it or lose it?

I've often heard this term bandied around in relation to genital atrophy from HRT, but how true is it? And if it is true, how often should I be 'using it'? I am comfortable with my anatomy down there and want to be able to continue using it as I do now (only just pre-HRT). Any advice?
submitted by ErosDarlingAlt to trans [link] [comments]


2021.12.05 11:28 EmergingSunglasses An update to the flag project. Working on a flag video right now. These are the flags somebody sent so far :)

An update to the flag project. Working on a flag video right now. These are the flags somebody sent so far :) submitted by EmergingSunglasses to SpaghettiRoad [link] [comments]


2021.12.05 11:28 Isthisapenguinzoo I just wish kids would stop daring each other to go to the graveyard at night.

I really think I'm starting to get fat...
submitted by Isthisapenguinzoo to TwoSentenceHorror [link] [comments]


http://ritual-str.ru